Visie

Ieder mens, en dus ook iedere puber, heeft voldoende capaciteiten om zich te kunnen ontwikkelen in een door hun gewenste richting. De kunst is deze te activeren in verschillende situaties.

  1. Vanuit wederzijds respect en vertrouwen bepaalt de puber de richting en volgt de coach op korte afstand
  2. Acceptatie van wat er is, waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.
  3. Oplossingsgerichte manier van werken. De nadruk ligt op het realiseren van succes en niet op het uiteen rafelen van een probleem om oorzaken te achterhalen. Deze manier van werken sluit aan bij al aanwezige kwaliteiten en vaardigheden.
  4. Doelgericht

Puberen is prachtig