Intake

Puber

Bij de intake is de puber samen met één of beide ouders/verzorgers aanwezig. Het doel van de intake is om met elkaar kennis te maken. Als we besluiten om samen door te gaan,  formuleren we vervolgens uw hulpvraag en maken we afspraken over het aantal vervolggesprekken.  Als blijkt dat er sprake is van een stoornis (bv autisme, ADHD),  zal ik u door verwijzen naar een specialist.

Docent

Het doel van de intake is om met elkaar kennis te maken. Als we besluiten  om samen door te gaan,  formuleren we vervolgens uw hulpvraag en maken we afspraken over het aantal vervolggesprekken.