Vervolggesprekken

Puber

Na gezamenlijk overleg kunnen er gesprekken gevoerd worden met de puber, broer(s)/zus(sen) en/of ouder(s) samen.

Docent

Na gezamenlijk overleg kunnen er gesprekken gevoerd worden met de docent en mensen uit zijn/haar omgeving.